Reklamace

REKLAMACE

Jak postupovat u reklamace

V případě zjištění problému či závady na zakoupeném zboží nás kontaktujte a popište problém, který se zbožím máte. Servis Vám poskytne úplné a odborné informace, poradí Vám, zda je možné vadu odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě zjištění závady je nutné vadné zboží zaslat okamžitě, nelze jej dále používat. Zjištěná závada takto může dopomáhat k vytvoření další přidružených závad. V takovémto případě je reklamace zamítnuta.

V případě objemného zboží nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k Vám (v případě oprávněné reklamace neplatíte žádné poplatky ani dopravné), u malého zboží je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem nebo poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Zboží k reklamaci zasílejte vyčištěné a kompletní, pokud zboží bude silně znečištěno nebude reklamace uznána.

Adresa pro zasílání reklamací:
BestArmy - Reklamace
Oldřichovice 1002
Třinec 73961
Tel.: +420 601 546 793
Email: info@bestarmy.cz

Pokud posíláte zboží k reklamaci je nutné doložit k zásilce tyto dokumenty:

 • faktura/daňový doklad (kopie)
 • řádně vyplněný Reklamační list (důležitý je podrobný popis závady)
 • návrh na řešení reklamace


Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci a zpět Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte k prodejci na vlastní náklady
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • elektronickou cestou (mailem) nám zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)


Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

§ 561"(1) Lze-li závazek splnit více způsoby, má právo volby dlužník, nebylo-li dohodnuto jinak. Od provedené volby však nelze odstoupit."

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.
 • Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním.
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.

 

2020 © BestArmy, všechna práva vyhrazena.